Federacions

L’estructura sectorial integra els treballadors i les treballadores des del seu lloc de treball, atenent a la branca a la qual pertanyen. Ací tens els sectors que engloben cada federació i els enllaços als seus respectius llocs web:

 • Activitats Diverses (AADD)

Jardineria, vigilància i seguretat, tintoreries i bugaderies, pompes fúnebres, ajuda a domicili, aparcament d’Ora, empleats de finques urbanes, servei domèstic, neteja d’edificis i locals, desinfeccions, neteja pública, perruqueries i establiments d’estètica.

http://www.diversas.ccoo.es

Tlf 963 882 123 – fax 963 882 168 – aaddpv@pv.ccoo.es

 • Agroalimentària

Torrons i massapans, empreses càrnies, conserves vegetals i de peix, olis i greixos, indústries làcties, farines, forns i pastisseries, elaboració de begudes, indústria del tabac, indústria agrícola, ramaderia, serveis forestals, extinció d’incendis forestals i granges.

http://www.agroalimentaria.ccoo.es

Tlf 963 882 119 – fax 963 882 169 – feagrapv@pv.ccoo.es

 • Comerç, Hostaleria i Turisme (FECOHT)

Campaments, albergs, activitats turístiques, cafeteries i bars, menjar ràpid, càtering, casinos, bingos, balnearis, grans superfícies comercials, calçat i pell, drogueries i perfumeries, herbolaris, floristeries, armeries, botigues de joguines, comerç de mobles, basars, venda ambulant, comerç tèxtil, producció hortofructícola, òptiques i ortopèdies, comerç farmacèutic.

http://www.fecoht.ccoo.es

Tlf 963 882 121 – fax 963 882 133 – fecohtpv@pv.ccoo.es

 • Construcció, Fusta i Afins (FECOMA)

Construccions, pedreres, graveres, fusta, ciment i formigó i derivats, teules i maons, guix, escaiola, calç, ceràmica i rajoles, suro, cimenteres, ferralla i abrasius.

http://www.pv.ccoo.es/fecoma

Tlf 963 882 130 – fax 963 882 115 – fecomapv@pv.ccoo.es

 • Ensenyament

Funcionaris docents no universitaris, educació privada concertada i no concertada, no reglada, autoescoles, educació especial, educació infantil, escoles majors, ensenyament universitari, MEC, Institut Cervantes.

http://www.pv.ccoo.es/ensenyament

Tlf 963 882 155 – fax 963 882 106 – ensenyament@pv.ccoo.es

 • Indústries Tèxtil, Pell, Químiques i Afins (FITEQA)

Tèxtil i confecció, indústria química, pelleteria, cotó, fabricació i reparació de calçat i cuir, procés llaner, fibres, guants, moqueta, fibres artificials, plaguicides, gasos, electricitat, colorants i pigmentació, perfumeria i cosmètica, àcids, venda de carburants, extracció de cru, petroli, perles d’imitació, col·locació de vidre, cautxú i derivats, oficina de farmàcia, fred industrial.

http://www.fiteqa.ccoo.es

Tlf 963 882 125 – fax 963 925 993 – fiteqapv@pv.ccoo.es

 • Indústria

Automoció, siderúrgia, naval, defensa, béns d’equip (ferroviari, mecànic, de consum, elèctrics, elevadors, metal·logràfiques), indústria electrònica, informàtica, telecomunicacions, muntatge (línies elèctriques, línies de telecomunicacions, estructures metàl·liques, vies fèrries), mineria (carbó, metàl·lica, no metàl·lica, moviment terra, perforació de túnels i obres), electricitat (hidràulica, tèrmica, nuclear, distribució).

http://www.industria.ccoo.es/paisvalencia

Tlf 963 882 145 – fax 963 882 176 – industriapv@industria.ccoo.es

 • Pensionistes i Jubilats

http://www.pensionistas.ccoo.es

Tlf 963 882 110 – fax 963 882 107 – jubiladospv@pv.ccoo.es

 • Sanitat i sectors sociosanitaris (FSSA)

Assistència sanitària privada, sector de la dependència (residències i centres de dia per a gent gran, serveis d’ajuda a domicili, centres de dona 24 hores, centres d’acollida i teleassistència), assistència domiciliària (pública i privada), protèsics dentals, odontòlegs i estomatòlegs, despatxos de farmàcia, laboratoris d’anàlisis clíniques, sanitat pública central, sanitat pública autonòmica, sanitat pública local.

http://www.pv.ccoo.es/sanitat

Tlf 963 882 165 – fax 963 882 102 – sanitat@pv.ccoo.es

 • Serveis a la Ciutadania (FSC)

Administració autonòmica, ONCE, Administració de l’Estat, Administració de justícia, Administració local, transport aeri, arts gràfiques, carreteres (viatgers, transport per carreteres), correus i telègrafs, espectacles, transport ferroviari, transport marítim, oci i esport (espectacles esportius i taurins), comunicació (televisions, ràdio, premsa, publicitat, fotògrafs), telecomunicacions (operadores, instal·lació de línies i xarxes, telemàrqueting, telefònica, Vodafone, Orange), transport urbà.

http://www.fsc.ccoo.es/webfscpaisvalencia/

Tlf 963 882 150 – fax 963 882 103 – fscpv@fsc.ccoo.es

 • Serveis Financers i Administratius (COMFIA)

Financeres i lísing, companyies d’assegurances i mútues, entitats de mediació, oficines i despatxos, gestories i assessories, sindicats i partits polítics, associacions empresarials, entitats religioses, associacions, intermediació immobiliària, auditories i consultories, investigació de mercats, prevenció de riscos, notaries, registre de la propietat, empreses de treball temporal, bancs públics i privats, caixes d’estalvi, caixes rurals i cooperatives, ONG ecopacifista i desenvolupament.

http://www.comfia.net/paisvalenciano/

Tlf 963 882 146 – fax 963 882 135 – comfia-pv@comfia.ccoo.es

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s