3 CALFANT MOTORS

En primer lloc reflexionem sobre la importància de l’escola en les vides, sobre la importància de narrar la pròpia vida i per tant l’escola. Parlem sobre com contar la meua vida és contar moltes vides, així  com escoltar la narració d’altres vides em serveix en la construcció de la meua pròpia vida. Per a reflexionar sobre aquestes qüestions comentem el curt Pipas, de Manuela Moreno, llegim algunes pàgines del pròleg a El Professor (de McCourt) i el relat La lengua de las mariposas de Manuel Rivas, així com un article sobre l’Institut Obrer.

En segon lloc tinguérem la col·laboració del professor Francesc Hernández Dobón, que a través d’algunes “tafaneries valencianes” ens va donar algunes claus i ens va mostrar alguns límits de la investigació sociològica basada, no en estadística, sinó en les experiències vitals de persones concretes.

Per últim, Lluís i Mireia, de la Dula, trenquen el gel realitzant una entrevista grupal al grup Enredra’t i presentant el pla de treball per al projecte d’investigació.

Mentrestant el diferents grups de l’escola treballen d’una manera o altra (lectura de relats literaris, visionat de documentals, elaboració de narracions en primera persona,….) el tema de vida i escola

Entrevista inicial EPA