L’OPUV llança dos cursos intensius extraordinaris per aprendre valencià.

L’OPUV llança dos cursos intensius extraordinaris per aprendre valencià. Un curs d’iniciació i un altre avançat enceten l’any de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià abans de l’arribada dels cursos extensos que es programen de manera habitual.

Enguany, conjuntament amb la resta de tasques i les activitats pròpies i habituals, incorporem com a novetat dos cursos intensius que donaran prioritat a les situacions comunicatives i l’oralitat, i faran d’enllaç amb els cursos extensos de grau elemental, mitjà i superior que programem de manera regular.

La idea és llançar un Curs bàsic d’Iniciació al Valencià en el qual treballarem qüestions gramaticals prenent com a punt de partida l’oralitat, tant pel que fa a la comprensió com, sobretot, pel que fa a l’expressió. Es tracta d’un curs pensat per a donar una doble resposta: oferir una primera aproximació a persones que no han tingut un aprenentatge formal en valencià o no han tingut cap contacte amb la llengua i, d’altra banda, ajudar les persones que, tot i haver-ne tingut, no s’atreveixen a parlar-ne o bé els cal reforç en determinades qüestions importants. A partir de les situacions comunicatives plantejades es treballaran també algunes de les qüestions gramaticals més rellevants, però sempre donant prioritat a la comprensió i l’expressió orals i l’expressió escrita.

D’altra banda, també posem en marxa un Curs intensiu Avançat, el funcionament del qual serà treballar i repassar la gramàtica específica més rellevant a partir de textos concrets. En aquest cas, es donarà prioritat a la identificació d’incorreccions lingüístiques, interferències, etc. per fer un ús correcte de l’estàndard i per treballar l’adequació i la correcció gramatical amb fórmules que serviran per a reforçar tant l’expressió escrita com l’expressió oral. Aquest curs està pensat per a persones que tenen un domini previ de la llengua pel que fa a coneixements i a la compressió i l’expressió oral i escrita.

Totes les sessions, un total de deu, es desenvoluparan d’una manera pràctica i de participació activa amb grups de conversa i d’aproximació a la llengua. Ambdós cursos s’inicien l’11 de gener de 2016 i finalitzen el 10 de febrer, en horari de dilluns i dimecres (iniciació 16-19 h i avançat: 19-20.30 h). La matrícula quedarà oberta el 23 de desembre, fins a esgotar places, i es pot formalitzar a la seu de CCOO València, Normalització Lingüística (Nàpols i Sicília, núm. 5 – 3r pis). Caldrà aportar còpia del DNI i fer el pagament en efectiu (afiliació 50 €, persones no afiliades 85 €).

Els grups són reduïts per facilitat i potenciar la participació activa.

Més informació: emorello@pv.ccoo.es

Anuncios