2 PLANIFICACIÓ

El projecte es durà a terme seguint el següent cronograma: dividirem els dos trimestres en  5 blocs, que recolliran les diverses fases d’investigació. Aquests cinc blocs estaran relacionats en dues sessions,   una d’inici (entrevista inicial per saber les seues trajectòries educatives i posteriorment presentació inicial de la proposta al col·lectiu Enredra’t) i una final (presentació pública del resultat final a l’EPA Vicent Ventura).

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE DE MEMÒRIA

“Construïm col·lectivament la nostra memòria, fem-la nostra”

SETMANA BLOCS DE TREBALL
Divendres 26 febrer Entrevista grupal inicial

Presentació del projecte i de les sessions de treball

Divendres 5 març Bloc teòric I Contextualitzem:

–  Quès es una investigació qualitativa?

–  Què tècniques eixisteixen?

–  Quan les fem servir?

Divendres 11 març Bloc teòric II Produnditzarem:

–  Per què l’entrevista?

–  Què son les histories de vida?

 

  –   Què s’ha de tenir en compte abans d’entrevistar?

–    Què valorem del  discurs que escoltem?

–    Quins son els elements facilitadors i els obstacles de la comunicació?

Divendres 18, 25 març

Divendres 1 abril

Falles i pàsqua
Divendres 8 abril Bloc d’investigació I Dissenyant conjuntament:

–  Tornem la informació de les entrevistes inicials

–  Escollim temes per a les entrevistes

–  Decidim guió

–  Pensem perfils a entrevistar

Divendres 15 abril Bloc d’investigació II Provem i avaluem:

–  Recordatori guió i perfils

–  Fem pràctica entre les companyes del grup

–  Exposem dubtes

–  Divisió entrevistes entre el grup

Setmana del 18 al 22 d’abril Bloc Pràctic I Treball de camp i gravació

 

  Realització de 5 entrevistes
Setmana del 25 al 29 d’abril Bloc pràctic II

Treball de camp i gravació

Realització de 5 entrevistes

Divendres 6 maig Muntatge I Decisions compartides

–  Com enfoquem el documental?

–  Decisions del fil  conductor

–  Exemples de documentals

Divendres 13 Muntatge II

Anàlisi conjunta i muntatge participat

– Treball pràctic i conjunt amb el documentalista

Divendres 20  maig Muntatge II

Anàlisi conjunta i muntatge participat

– Treball pràctic i conjunt amb el Documentalista

Divendres 27 maig Muntatge III

Anàlisi conjunta i muntatge participat

– Treball pràctic i conjunt amb el Documentalista

 

Divendres 3  juny Avaluació Compartim sensacions

–  Avaluació conjunta del procés

–  Preparació presentació pública

Divendres 7 juny Premier a l’escola

 

El 20 de juny es farà la presentació pública , al saló d’actes de CCOO-PV, en l’acte de final de curs de l’escola.

Anuncios