PLANTEJAMENT DEL TREBALL

“Construïm col•lectivament la nostra memòria, fem-la nostra”DULA

En aquest projecte ens proposem treballar amb el grup de dones “Enreda’t”, de forma col·lectiva, per tal de fer-les conèixer les principals eines d’investigació sociològica i de memòria oral, mitjançant l’ús de diversos dispositius i dinàmiques grupals.

Aquesta tasca té com a objectiu principal realitzar una investigació participativa i reflexiva, de caràcter audiovisual, al voltant de les trajectòries educatives dels usuaris de l’EPA Vicent Ventura, tot atenent els criteris de diversitat cultural i generacional que s’hi puguen donar.

Allò que pretenem és la reconstrucció de la memòria, en tant que fet social i com a procés col·lectiu, per cercar una realitat social específica. Els discursos i la significació compartida que d’aquest grup se’n deriven,  ens ajudaran a desvetllar les peces d’un trencadís (històries de vida)  que en ajuntar-les, ens oferiran una aproximació  històrica d’un moment concret experienciat, però, de forma col·lectiva.

El projecte, que parteix d’una concepció participativa, comptarà amb el col·lectiu de dones “Enredra’t” com a grup motor de la investigació que es durà a terme, elles seran les protagonistes de la seva investigació. Es planteja reorientar les sessions de  l’espai del col·lectiu, seguint la línia participativa del projecte, com a laboratori d’investigació, tot contemplant la possibilitat que el disseny siga transportat a l’aula i que d’aquesta forma el col·lectiu de dones esdevinga el veritable protagonista: elles seran les que desenvoluparan de forma autònoma les tècniques necessàries per a realitzar el projecte, implicant-se totalment en el procés reflexiu de recerca, des de la seua definició fins a la presentació del resultat final i posterior avaluació.

La proposta es basa en l’ús de l’audiovisual com a eina d’aprenentatge. En conseqüència, l’audiovisual reflectirà el procés de treball col·lectiu, abastant des de les sessions de formació prèvies de les dones fins a la realització de les entrevistes, que elles s’encarregaran de realitzar. El muntatge final de l’audiovisual resultant es realitzarà de forma col·lectiva, tenint en compte les decisions preses al voltant del material treballat.